Sistem Yaklaşımı ve Kütüphanecilik Bilimi

S Serap Kurbanoğlu

Öz

Sistem yaklaşımı ilişkilerle ilgili problemler ve konular üzerinde yoğunlaşan özel bir düşünüş biçimidir ve ‘bütün, parçaların toplamından fazladır’ görüşünü savunan holistik düşünceye dayanır. Sistem yaklaşımı bir sistemle ilgili her şeyi anlama teşebbüsü değildir. Sadece ele alınan problem veya konuyla ilgili tüm faktörleri içermeye çalışır. Sistem yaklaşımı kendi başına bir metodoloji de değildir. Fakat sistem metodolojilerin kullanımıyla ilgilidir. Bu yüzjden, 1970'lerden bu yana sistem düşüncelerini uygulamalı metodolojilere adapte etme yolunda pek çok girişimde bulunulmuştur. Bu yazıda, 'sistem ’ ve 'sistem yaklaşımı ’ terimleri tanımlanmış ve sistem yaklaşımına dayalı sistem metodolojilerinin tarihi gelişimine kısaca değinilmiştir. Ayrıca sistem yaklaşımının ve bu yaklaşıma dayalı metodolojilerin örgütsel problemlerin (kütüphaneler de bu örgütlerin içindedir) ortaya çıkartılma­sındaki \e çözümündeki önemine deği­nilmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##