Dewey Onlu Sınıflandırması ve İslâm Literatürünün Sınıflandırma Sorunları

Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu

Öz

İslam ülkelerinde en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemi, Dewey Onlu Sınıflandırma sistemi (DDC)'dir. Ancak, İslam ülkeleri kütüphanecilerinin de görüşleri alındığı halde, özellikle İslamiyet’le ilgili bölüm hâlâ yetersiz olup çeşitli uyarlamalar yapılması gereği doğmaktadır. Ayrıca sistemde İslam anlayışına ters düşen kavramsal yanlışlar da vardır. 297 Islam şeması değerlendirilerek İslam literatürünün sınıflandırılmasında karşılaşılan sorunların nedenleri saptanmış ve bunların giderilmesi için önerilerde  bulunulmuştur. Sorunların çözümü için şemanın adından başlayarak radikal değişiklikler yapılması gerekir. 297.1-297.9, Kur’an, Hadis, Akâid ve Kelam, Fıkıh, İslam mezhebleri, Tasavvuf, İslam ahlak ve adabı, İslam dinî tarihi ve siyer temel konularını içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Şemanın uluslararası düzeyde kullanılabilmesi için İslam ülkelerinden sınıflandırma konusunda uzman kütüphaneciler ile DDC’nin ilgili birimleri sıkı bir işbirliği içinde çalışmalıdırlar.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##