Fırat Üniversitesi Kütüphanesinin Kullanım Etkinliği

Hale Baltepe

Öz

Fırat Üniversitesi Kütüphanesinin kullanım etkinliğini belirlemek ve daha etkin olabilmesi için alınacak önlemleri saptamak amacıyla bu araştırma yapılmıştır. 800 öğrenci ve 107 öğretim elemanına anket uygulanması planlanmıştır. 754 öğrenci ve 83 öğretim elemanına uygulanabilen anket sonuçları şu beş ana başlık altında incelenmiş ve yorumlanmıştır. I- Kişisel bilgiler, II- Eğitim ve öğretimde kütüphanelere duyulan gereksinim, III- Okuma alışkanlıkları, IV- Deneklerin Fırat Üniversitesi Kütüphanesini kullanma alışkanlıkları, V- Okuyucuların Fırat Üniversitesi Kütüphanesinin etkinliğine ilişkin görüşleri (Koleksiyon, verilen hizmet, karşılaşılan zorluklar, okuyucuların beklentileri, okuyucuların önerileri).

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##