Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi

Sacit Arslantekin, Özlem Bayram, Doğan Atılgan, Cemal Atakan

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgi kaynakları He birlikte bilgi merkezlerinin hizmetlerini de çok yönlü olarak değiştirmiş ve geliştirmiştir. Bu gelişmeler dünyada hızlı bir gelişim izlemektedir. Ülkemizde ise başta üniversite ve araştırma kütüphaneleri olmak üzere elektronik kütüphaneler konusunda dikkate değer gelişmeler izlenmektedir. Bu gelişim süreci içinde yerini almaya çalışan elektronik kütüphanelerden istenilen düzeyde yarar sağlayabilmek için kullanılan elektronik bilgi içeren veri tabanlarının iyi tanıtılması ve kullanımının izlenmesi gerekmektedir. İstenilen düzeyde yararlanılan elektronik veri tabanları sonucu üretilen bilimsel bilginin artması da ulaşılmak istenen hedeftir.

Bu makalede elektronik kaynak yönetimi ve konsorsiyumların etkisine kısaca değindikten sonra Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarına elektronik kütüphane kullanımı konusunda yapılan anket değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler


Elektronik kütüphane; elektronik veri tabanları; kullanıcı istatistikleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##