Bilgi Taramalarının Nitelik Açısından Değerlendirilmesinde "Kesin isabet” (Kİ-Precision) ve ’'Erişim İsabeti" (Eİ-Recall) Oranları

Nazlı Alkan

Öz

Genellikle her hizmetin değerlendirilmesinde bazı ölçütler vardır. Bilgi tarama ya da bilgi erişim hizmetlerinin değerlendirilmesinde ve başarısının ölçülmesinde de bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bunlar nitelik, süre ve maliyet ölçütleridir. Bu ölçütler kullanılmaksızın varılan değerlendirme yargıları güvenilir olmaktan uzaktır. Bu makalede nitelik ölçütlerinden anlamlılık ve onun ölçülmesini sağlayan Kİ ve El oranları, değerlendirme ölçütü olarak ele alınmış ve bu oranların ne oldukları, nasıl elde edildikleri ve tarama başarısını belirlemedeki önemleri tartışılmıştır. Bu iki oranın tarama etkinliğinin özünü oluşturan anlamlılığı ölçebilmeleri, onların diğer nitelik ölçütlerinden, tüm süre ve maliyet ölçütlerinden daha öncelikli bir konumda olduklarını düşündürmektedir. Bununla beraber, tüm değerlendirme ölçütlerine kısaca değinilmiş, Kİ ve El oranlarının bu bütün içindeki konumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu oranları nitelik ölçütü olarak kullanmaksızm varılan değerlendirme yargılarının yüzeysel olmaktan öteye geçemeyeceği görüşü ile, sunulan bilgi sonuçlandırılmıştır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##