YÖK Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi Koleksiyonundaki Sanat ve Beşeri Bilimler Konulu Süreli Yayınların Kullanım Değerlendirmesi

Elçin Özbudak

Öz

Bilimsel araştırmalar için en güncel bilgileri veren ve maliyeti diğer materyallere göre daha fazla olan süreli yayınların ne oranda kullanıldığının araştırılması, koleksiyon değerlendirmesi açısından önemlidir. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi süreli yayınlar koleksiyonunun genel bir değerlendirmesi yapılarak "Sanat ve Beşeri Bilimler'' konulu süreli yayınların kullanımları incelenmiş, Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi 'nde önemli ve büyiik bir süreli yayınlar koleksiyonu bulunduğu, "Sanat ve Beşeri Bilimler" konulu süreli yayınların da yeterli olduğu sonuçları çıkartılmıştır. "Sanat ve Beşeri Bilimler" konulu süreli yayınların kullanımlarının nispeten düşük oluşu, bu alanda çalışan araştırmacıların süreli yayınlara yeterince ilgi göstermemelerine bağlanarak, kullanımı artırmak için öneriler getirilmiştir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##