Bilgi Taramalarında Temel Başarısızlık Nedenleri

Nazlı Alkan

Öz

Bilgi taramalarının temel başarısızlık nedenlerini iki gruba ayırmak mümkündür, tiki, tarama hizmeti sunan bilgi birimlerinin denetimi altında olan başarısızlık nedenleridir. Bu tür nedenlerin başında, tarama uzmanının hizmeti sunmadaki bilgi ve beceri eksikliği gelir. İkinci tür nedenler ise, hizmeti sunan bilgi birimlerinin denetimi dışında yer alır ve “veri tabanı başarısızlıkları” olarak nitelendirilir. Bu başarısızlıklar genelde dizinleme işlemi ve dizin dilindeki yetersizliklerden kaynaklanır. Bu makalede başarısızlık nedenleri gruplandırılarak ayrıntılı olarak tartışılmış, çoğu kez Kt ve Eî oranları ile ilişkilendirilmiş, tarama uzmanları için ip uçları sunularak, bu nedenleri ortadan kaldırmanın ve mümkün olan en güvenilir tarama hizmeti vermenin yolları gösterilmiştir. Ülkemizin çeşitli bilgi birimlerinde tarama hizmeti sunan kütüphaneciler hedeflenerek sunulan görüşle sonuca varılmıştır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##