Boş Zaman-Kütüphane Bağlamında Psikolojik ve Sosyolojik Açılardan Birey

Hasan Atmaca

Öz

Günümüz dünyasında insanlar, sanayi ve teknolojinin gelişmesi, kentlerin hızla büyümesi gibi kimi olguların ortaya çıkardığı değişim karşısında bocalamakta; bu bocalamayı atlatabilmek için de bilgiye gereksinim duymaktadır. Bireyler bilginin temeli olan okuma ve düşünme kavramına; iş yaşamlarının zorunlu olarak aldığı zaman; boş zamanlarının da gereksiz kimi amaç ve araçlarla geçmesi yüzünden zaman ayıramamaktadır. Bu etkinliklerden yoksunluk, bireyleri psikolojik ve sosyolojik kimi sorunlara ittiğinden, birey için artık çok önemli bir zaman dilimi niteliğine bürünen boş zamanların, söz konusu etkinliklere yönelmesi gerekir. İşte kütüphaneler, bireylerin sözü edilen her iki sorununu da gidermeleri bakımından işlevsel kurumlar; boş zamanlarını kütüphanelerde geçiren bireyler; psikolojik yönden kişilik bütünlüğü kazanarak ruh sağlıklarını perçinlemiş; sosyolojik açıdan yeni davranışlar edinip yeniden yaratılmış bir nitelik kazanarak, kendisiyle, toplumun diğer bireyleriyle, doğayla ve teknolojiyle uyum içine girerler.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##