Bilgi Gereksinimi ve Bilgi Arama Davranışı

Nazan Özenç Uçak

Öz

Bilgi gereksinimi insanın zihinsel gereksinimlerinden birisidir. Bilgi gereksinimi sonuçta bilgi arama davranışını ortaya çıkarmakta ve bu iki kavram birbirini tamamlamaktadır. Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı pek çok faktörden etkilenmektedir. Etkili bilgi merkezleri ve hizmetleri kurabilmek için bu faktörlerin bilinmesi gerekmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##