Kütüphanelerin Mekânsal Organizasyonunda Kütüphanecinin Rolü

Zeynep Onat Öz

Öz

Binaların fiziksel bir çevre olarak, dahası bir yaşam çevresi olarak düzenlenmek suretiyle elde edilmeleri anlamına gelen mekânsal organizasyon, amacı ne olursa olsun öncelikle insana ve onun ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır. Bu durum tüm binalar için geçerli olduğu gibi, kütüphane binaları için de geçerli ve oldukça da önemlidir. Özellikle de, bilgi çağı kavramının dilimizden düşmediği şu dönemlerde dahi kütüphanelere talebin son derece düşük olduğu ülkemizde, gerek dış, gerek iç mekânlarıyla insanları çeken, kullanıcılarına ve personeline yakışır, mutluluğu ve
verimliliği artırmaya yönelik ortamlar sunan kütüphane binalarının oluşturulması, en az kütüphaneyi oluşturan diğer faktörler kadar önemli ve kaçınılmazdır. En basit anlamda görevleri, bilgiyi topluma, fertlerin kendi üstlenecekleri rollere ulaşmada ve bu rolleri geliştirmede kullanmalarını sağlamak amacıyla, düzenlemek ve sunmak olan kütüphanecilerin de, kendi yaşam çevreleri olan mekânların organizasyonu konusunda gerekli bilgilerle donanarak, bu organizasyon içinde yadsınamaz olan rollerini bir an önce üstlenmeleri gerekmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##