Türk Kütüphanecilerinin Kullandığı Dergiler

S. Serap Kurbanoğlu

Öz

Bu makale, Türk kütüphanecileri tarafından en çok kullanılan dergilerin bir listesini elde etmek amacıyla ülkemizde en popüler meslek dergisi olan Türk Kütüphaneciliğı'nin 1981-1995 yılları arasında yayımlanan sayıları üzerinde yürütülen atıf çalışmasının
detaylarını ve sonuçlarını yansıtmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##