Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Halk Kütüphanelerinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Nuh Mehmet Topkaraoğlu

Öz

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler (BM)’in yoksulluğu yok etmek, barış ve refah içinde yaşamak ve gezegeni korumak için üye ülkelerin önüne koyduğu hedeflerdir. BM, bu hedefleri 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Gerçekleşen kalkınmanın sürdürülebilir olması için kalkınmanın nüfusun her kesimine yayılması gerekmektedir. Bu noktada halkın her kademesine ücretsiz hizmet sunan kütüphaneler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin doğal destekçisi olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışmada kütüphanelerin bu varoluşsal rollerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında hizmet veren kütüphanelerin faaliyet raporları irdelenerek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekler nitelikteki faaliyetler tespit edilmeye çalışılmıştır. 2006-2019 arası 14 faaliyet raporu değerlendirilmiştir. Araştırma göstermektedir ki kütüphanelerin verdiği eşitlikçi, demokratik ve kapsayıcı hizmetler, hali hazırda kalkınmayı tabandan desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler


Sürdürülebilir kalkınma; halk kütüphaneleri; Birleşmiş Milletler.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.836304
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##