Kütüphanelerde Oyunlaştırma

Zehra Kılıçarslan, Emel Altuğ

Öz

Teknoloji çağıyla birlikte hayat çok daha hızlı akmaya başlamıştır. Bu hızlı akışa ayak uydurmaya çalışılırken günlük yaşamda yapılması gereken işler, görevler, vb. bazen çok sıkıcı hale gelebilmekte, bu da performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu soruna çözüm bulmanın en iyi yolu oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma hayatın içindeki görevleri yerine getirirken eğlenmeyi sağlamakla kalmayıp, görevlerdeki performansı en üst düzeye çıkarmaktadır. Her alanda uygulanabilen oyunlaştırma kütüphanecilik alanında da uygulanmaya başlamıştır. Oyunlaştırma, kütüphanelerdeki uygulamaları eğlenceli hale getirerek kütüphanelerin verimliliğini artırmakta son derece etkili olmaktadır. Bu çalışmada oyunlaştırmanın ne olduğu, ne zaman ortaya çıktığı, ne işe yaradığı ve kütüphanelerdeki oyunlaştırma uygulamaları işlenmiş; örnekler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kütüphanelerde oyunlaştırma; oyunlaştırma; oyunlaştırma tasarımı; oyun.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.38
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##