Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 kuralları

Mehmet Ali Akkaya

Öz

Disiplinlerüstü bir anlam ve derinliği olan bilgi, tarihin her döneminde insanoğlunun temel gereksinimlerinden biri olagelmiştir. Bilginin insanın gereksinimleri hiyerarşisindeki yerinin fark ve ifade edilir olması ya da olmaması söz konusu kavramın önem ve gerekliliğini düşürmemiş, sadece bilgi sözcüğünün hangi sıklıkla ve ilişki zenginliği ile telaffuz edilmesinin evrimini belirlemiştir. Zaman ve mekândan bağımsız bu süreçte bilgiye değer katan ve onu yaşam için vazgeçilmez öneme sahip gereksinimlerden biri kılan şey, bilginin paylaşılabilir olmasıdır

Anahtar Kelimeler


Kaynak Gösterme;APA 6

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##