Yüzyıla Tanıklık Ya Da Bir Ustayı Anlamak

Osman Torun

Öz

Metinde, Türk kütüphaneciliği ve kültür yaşamında önemli izler bırakan M. Türker Acaroğlu’nun kişiliği, üretimleri ve mesleğe katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. M. Türker Acaroğlu yüzyılı aşan yaşamında sıra dışı ve çok yönlü bir kütüphaneci ve kültür adamı kimliği ile başta kütüphanecilik olmak üzere yayıncılık, dilbilim, tarih vb. alanlarda önemli etkiler bırakan özgün eserler ve çalışmalar üretmiştir. Sahip olduğu merak, üretme güdüsü ve araştırmacı ruh ile mesleğimize çok değerli katkılar sunan Acaroğlu, doğup büyüdüğü Balkanlar’dan getirdiği birikimi, yaşamını sürdürdüğü Anadolu kültürü ile buluşturarak gerçek bir aydın sorumluluğu ile evrensel değerler ve ilkelere dayanan özgün çalışmalar üreterek kültür dünyamıza anlamlı ve sıra dışı katkılar sunmuştur. Tüm bu yönleri onu bir bilgi ustası ve lideri yapmaktadır. Metinde ayrıca, vefatından sonra onun için yapılması gereken çalışmaları içeren önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


M. Türker Acaroğlu; Türk kütüphaneciliği; arşivcilik; bibliyografya; Ortega y Gasset, kütüphanecinin görevi; kütüphanecilik tarihi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##