Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz

Coşkun Polat, Mehmet Ali Akkaya, Kasım Binici

Öz

Bilimsel bir yazının başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri okurun o yazı hakkında en kısa sürede ve gerçekçi bir fikir sahibi olmasını sağlamasının beklendiği bölümlerdir. Bilimsel yazıların söz konusu bölümlerinde sağlanacak tutarlılık, bu yazıların yer aldığı yayınların odak, kapsam ve entelektüel yapısının da okura doğru ifade edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma anahtar kelimeler aracılığı ile Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayımlanan hakemli makalelerdeki tematik örüntüleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bunun için yazarlar tarafından makalelere tanımlanan anahtar kelimelerden yararlanılmış, kelime birlikteliği ve ağ analizi yöntemleri kullanılarak dergi içeriğinin tematik yapısı ve süreç içindeki değişimi incelenmiştir. 2000-2016 yıl aralığında (2016 yılında yayınlanmış iki sayı) toplamda 209 hakemli makale üzerinde yürütülen inceleme neticesinde dergide işlenen konuların çeşitlilik gösterdiği, anahtar kelimelerden oluşan ağın yoğunluğunun düşük olduğu (0,008) ve kelime topluluklarında dönemsel olarak yapısal değişikliklerin yaşandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği dergisi; kelime birlikteliği analizi; sosyal ağ analizi; anahtar kelime analizi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##