Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Yeni Gelişmeler

Özgür Külcü

Öz

Bilgi içerikli taşınabilir kültürel miras genel olarak arşivlerde, kütüphanelerde ve müzelerde yer alan geçmişe ait bilgi veren ve algı yaratan basılı ve elektronik her türlü içerikten (tarihi belgeler, yazmalar, kitaplar, efemeral dokümanlar, görsel ve işitsel malzemeler) oluşmaktadır. Geniş bir çerçevede tanımlananın bilgi içerikli kültürel mirasın ortak noktası; geleceğe yönelik kararları, hareketleri ve algıları yönlendirebilecek geçmişe ait birinci elden bilgi içermesidir. Bu çerçevede bireysel ve toplumsal yaşamın doğal akışı içerisinde oluşan içerik, ekonomik ve hukuki değeri kadar araştırma değeri de göz önüne alınarak saklanmakta ve sistematik olarak yönetilmektedir. Bilgi içerikli kültürel miras geleneksel olarak basılı formlarda üretilmiş; bununla birlikte, özellikle 1990’lı yıllarla birlikte giderek daha fazla oranda elektronik ortamda oluşturulmaya ya da basılı ortamdan elektronik ortama aktarılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllarla birlikte bilgi içeriğinin yönetimi ve entegrasyonu üzerine yeni gelişmeler eklenmiş; böylelikle kültürel mirasın yönetiminde yeni meydan okumalar söz konusu olmuştur. Bu çalışmada; geleneksel olarak arşivlerde, kütüphanelerde ve müzelerde birbirlerinden farklı ortamlarda, farklı tekniklerle hizmete sunulan kültürel mirasın, teknolojik olanaklar ve yeni yaklaşımlarla nasıl bir arada ele alınmaya başlandığı, bu gelişmelerin sosyal ve profesyonel yaşama etkileri, bu çerçevede geliştirilen sistemler, standartlar, platformlar, beklentiler incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kültürel mirasın yönetimi; müzeler; arşivler; kütüphaneler; entegrasyon

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##