Dijital Kültür ve Dijital Kütüphane

Yalçın Yalçınkaya

Öz

Bu çalışmada; birbiriyle yaşamsal bağı bulunan dijital kültür ve dijital kütüphane olguları bir arada incelenmektedir. Araştırmanın içeriği; kültür, bilgi, dijital kültür, entelektüel teknoloji ve dijital kütüphane kavramlarının etkileşiminden oluşmaktadır. Çalışma, dijital kültür ve dijital kütüphane kuramının; birlikteliğine yönelik bir giriş çalışması olup, bütünlüğündeki bakışımı genişletmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın amacı; incelenen konuların kesişim noktalarından hareketle dijital kültür ve dijital kütüphane kuramları arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır. Ayrıca çalışmanın perspektifi; her iki konudaki (dijital kültür ve dijital kütüphane) literatürün incelenmesine ve analitik değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın metodolojisi temelde betimleyici olmakla birlikte araştırma alanyazında üretilen dağıtık bulguların aktarımına ve sentezlenmesine yönelik bir nitelik de taşımaktadır. Çalışmada edinilen bulgulara göre; dijital kültür; bilgi ve iletişim alanındaki entelektüel teknolojilerin etkilerini anlatan kapsayıcı bir terimdir. Dijital kültür sayesinde bilgi, enerjiye dönüşmekte ve bilginin spektrumu düşey düzlemde genleşmekte/genişlemektedir. Bu bağlamda dijital kütüphane, yeni bir ortamın yeni bir yaşam alanı olarak belirmektedir. Özde, dijital kütüphane; bilgi odaklı, entelektüel teknoloji destekli, dijital platforma sahip, dijital formatta yer alan, bağlantılılık sayesinde bilgi kaynaklarını ve araçlarını ilişki/iletişim/işbirliği içinde birleştiren ve işleten ayrıca zaman ve uzam bağımsızlığında dijital kültürün dinamik yüzüdür. Yapılan çalışmayla çözümlenen, dijital kütüphanelerin; dijital kültür sürecinde, küresel bilme ve/veya kitlesel bilgelik oluşumunda etkin ve etkili olduğudur.

Anahtar Kelimeler


Kültür; geniş ve derin bilgi; dijital kültür; entelektüel teknoloji; dijital kütüphane

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##