Türk Kütüphaneciliği Dergisi ve Sürdürülebilirlik

Süreyya Çankırı

Öz

Değişen dünyada bilgi; değişen ortamlarda geliştirilmekte, korunmakta ve yeni bilginin üretiminde kullanılmaktadır. Gelecek için yeni teknolojinin, ürünlerin/hizmetlerin tasarımında bilgi, etkili ve vazgeçilmez bir kaynaktır. Gelecek nesillerin olası bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin karşılanması da bilgiye dayalı olacaktır

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##