Paths of discovery: Comparing the search effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon, Google Scholar, and conventional library resources.

Müge Akbulut

Öz

Bilimsel yayın sayısı arttıkça kullanıcılar için en ilgili ve dikkate değer kaynakları diğerleri arasında seçmek zorlaşmaktadır (Henning ve Gunn, 2012). Bulut hesaplama yöntemi kullanan Google gibi arama motorları kullanıcı gereksinimlerine hızla cevap vererek arama sonuçlarında ilgili belgeleri başarıyla sıralamaktadır (Johnson, Levine ve Smith, 2009). Kütüphaneler bu ortamda kullanıcıların giderek artan beklentilerini karşılamak için koleksiyonlarındaki basılı ve elektronik kaynaklara sadece bir arayüzden erişim imkânı sağlayan sistemler kullanmaktadır. Çalışmada hem nicel hem nitel yöntem kullanılarak Bucknell Üniversitesi (BÜ) ve Illinois Wesleyan Üniversitesi (IWÜ)’nden kullanıcıların Serial Solutions Summon, EBSCO Discovery Service (EDS) web keşif araçları ile Google Scholar (GS) ve geleneksel kütüphane veri tabanlarının arama etkinlikleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Arama motorları; kaynak arama; arama yolları; web keşif araçları; arama etkinliği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##