07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik

Coşkun Polat, Mehmet Ali Akkaya, Kasım Binici

Öz

Bu çalışmada; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Türkiye Genel Seçimleri öncesi siyasi partilerin hazırladıkları seçim bildirgeleri, bilgi ve belge yönetimi çalışma alanı açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın kapsamı seçimde aldıkları oy oranları ile TBMM’de temsil hakkı elde etmiş partilerle sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak sonuçlar çıkarılmış ve bilgi ve belge yönetimi meslek mensupları için bazı öneriler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Türkiye genel seçimleri; 07 Haziran 2015; seçim bildirgeleri; kütüphanecilik; bilgi ve belge yönetimi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##