Avustralya’da Halk Kütüphaneleri ve Eğitim İlişkisi: 1996-2011

Mandana Mir Moftakhari

Öz

Genel olarak tüm gelişmiş ülkelerde halk kütüphaneleri ve eğitim iki önemli ögedir. Bu çalışmada Avustralya’daki halk kütüphaneleri; eğitim, kütüphane sayısı, personel, materyal sayısı, ödünç verme oranları, okul sayısı, öğretmen-öğrenci oranı, okullaşma oranı ve öğrenci başına harcama verileri esas alınarak niceliksel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, 1996-2011 yılları arasında, Avustralya’da halk kütüphaneleri ile eğitim arasında herhangi bir ilgi olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Avustralya; halk kütüphaneleri; eğitim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##