Bizim Penceremizden 60. Yıl Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de ilk kez üniversiter anlayışla mesleki eğitimin başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün (2002 yılı itibariyle yeni adı Bilgi ve Belge Yönetimi-BBY) kuruluşunun 60. yılını kutlamak üzere gerçekleştirilen sempozyum hakkında Bölüm öğrencilerinin kurduğu Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu’nun gözlem, düşünce ve görüşlerini aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, toplantının bizler üzerinde bıraktığı etki yanında sempozyum programının konu başlıkları ve içeriği üzerinde durulmuş ayrıca değerli katılımcıların konuşmaları özetlenerek sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi; Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Sempozyumu

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##