Türkiye’de Halk Kütüphanelerine İlişkin Güncel Sorunlar Üzerine Bir Rapor - 2009

Bülent Yılmaz

Öz

2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanına gönderilen bu rapor Türkiye’deki halk kütüphanelerine ilişkin güncel sorunlara yönelik kişisel görüşleri içermektedir. Halk kütüphaneleri ile ilgili güncel sorunlar; ulusal bir halk kütüphanesi politikası eksikliği, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusundaki yaklaşım ve halk kütüphanecilerinin teknik hizmetlere geçişi ile ilgili durumdur.


Anahtar Kelimeler


Güncel sorunlar; halk kütüphaneleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##