Batı Dünyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Telif Hakları Tarihçesi

Nadide Güher Erer

Öz

Telif hakları ile ilgili yasal düzenlemeler bazı tarihi olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Telif haklarının tarihi gelişiminde en önemli etkenlerden birisi matbaanın bulunması olmuştur. ‘Kitabın tarihçesi’ ile ilgili tartışmalarda çekici bir konu olan matbaa, uluslararası arenada telif haklarının gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeple telif haklarının geçirdiği tarihsel süreci anlamak için, bu sürecin gelişimini Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye ekseninde ele almak uygun olacaktır.


Anahtar Kelimeler


Telif hakları; matbaa; Avrupa; Osmanlı İmparatorluğu; Türkiye

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##