Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluş Öyküsü

Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan

Öz

Bu çalışma, ağırlıkla, 60. yaşını kutlayan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün (1954-2002 yılları arasındaki adı ile Kütüphanecilik Bölümü) kuruluş öyküsünü içermektedir. Bunun yanısıra Türkiye’de kütüphanecilik eğitiminin üniversiter anlayışla ele alınmasına önemli ölçüde katkıda bulunan öncü çalışmalara değinilmiş ve Bölümün bugünkü yapısına ilişkin durum saptaması yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kütüphanecilik eğitimi-Türkiye; Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü; Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##