Dijital Kütüphanelerin Kullanıcı Kabul Belirleyicileri

F. Zeynep Özata, Mesut Kurulgan

Öz

Bu çalışma, Parçalara Bölünmüş Planlı Davranış Teorisini kullanarak öğretim üyelerinin dijital kütüphane hizmetlerini benimseme niyetlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 426 katılımcıdan toplanan verinin analizi için yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Çalışma sonuçları kullanıma yönelik tutum ve öznel normun niyet üzerinde olumlu yönde önemli bir etkiye sahip olduğunu, algılanan davranış denetiminin ise bir etkisi olmadığını göstermektedir. Diğer bir bulgu ise, bu bağlamda uyumun göreli üstünlük değişkeninden daha etkili olduğu ve sistemin kullanım kolaylığı değişkeninin de tutum yerine algılanan davranış denetimi ile daha ilişkili olduğudur.


Anahtar Kelimeler


Kullanıcının dijital kütüphane kabulü; kullanıcının bilgi teknolojisini kabulü; Parçalara Bölünmüş Planlı Davranış Teorisi; Planlı Davranış Teorosi; algılanan davranış denetimi.

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##