Exlibris ve Kitap

Dinçer Akbulut

Öz

Bazıları tarafından “kitabın tapusu” bazıları tarafından ise “kitapların kartviziti” olarak tanımlanan, sanatsal bir güzellikle yapılan, estetik değerleri ön plana çı­kartan, özgün bir sanat dalı olan exlibris sanatını bizler yeterince tanımıyoruz. Araştırmalarımıza ve yorumlarımıza dayanarak hazırlanan bu çalışmada; exlibris ve kitap ana başlığı altında, exlibrisin doğuşu, Türkiye’de exlibris ve dünyanın exlibrise bakışı ile ilgili konulara ve exlibrisle kitap ilişkisine değineceğiz.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##