Fransa Milli Kütüphanesi ve Türkçe Bölümü

Sara Yontan Musnik

Öz

1994'ten bu yana "Bibliotheque nationale de France (BnF)" olarak bilinen Fransa Milli Kütüphanesi, 15. yüzyılın sonlarından beri kraliyet hazinesi olan kitaplığın « milli» niteliğini kabullenmiş, Derleme Yasası'nın çıkarılmasından sonra da Fransa’nın yazılı kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma görevini üstlenmiştir. Ana görevleri toplama, organize etme, koruma ve iletme olan BnF, aynı zamanda, ansiklopedik koleksiyonlar oluşturma ve dünyanın dört bir yanından gelen bilgi ürünlerini bir araya getirme hedefini de izler. Bu hedefe, Türkler ve Türkiye ile ilgili el yazmaları, basılı kitaplar ve gazetelerle birlikte ses, imge ve elektronik kaynaklar gibi materyaller de dahildir. BnF, Fransa'daki en zengin Türkiye koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca BnF, çeşitli yollarla hem kamuya hem de mesleki topluluklara hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Zengin bir tarihe sahip olmakla beraber, hem kütüphanecileri hem de kullanıcıları bekleyen yeni gelişmeleri karşılamaya hazırlayan BnF’in bu kısa tanıtımının, hakkında daha fazla bilgi edinmek için teşvik edici olacağını umuyoruz.


Anahtar Kelimeler


Fransa Milli Kütüphanesi; BnF; Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Bölümü

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##