Yeniden Ele Alınan Şekliyle Osmanlı Yazarları: Fransız Ulusal Kütüphanesinin Yazar Adı Alanı Önerileri

Sara Yontan Musnik

Öz

Osmanlı dönemindeki yazarlar için kütüphane kataloglarında yazar adı kaydı oluşturmaya yönelik kural ve uygulamalar halen tamamıyla uygulanamamaktadır.O dönemde yazarlara yapılan göndermelerin birçok farklı türde olması, soyadlarının bulunmaması ve Osmanlı Müslümanlara verilen isimlerin eşsesli olması sonucunda yazarlar ve eserleri birbirine karıştırılabilmektedir. Bu duruma alfabenin, takvim düzeninin ve bugün anladığımız şekliyle “milliyet”in değişmesi sorunlarını eklediğimizde zorluk daha da artmaktadır.2010 yılında el yazmalarının online ortamda kataloglanması sırasında Fransız Ulusal Kütüphanesi(Bibliothèque nationale de France)Türk ofisi konuyla ilgili bazı önerilerde bulunmuştur. Bu önerilerden yola çıkarak bazı çözümlere ulaşmak istiyorsak Türkiye’deki ve başka yerlerdeki meslektaş toplulukları arasında bir tartışma ortamını hareket geçirmek gerekmektedir. Bunun amacı ise güvenilir ve tutarlı bir Osmanlı ve Türk yazar adı alanı oluşturabilmek olmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Osmanlı isimleri; yazar adı alanı; Fransız Ulusal Kütüphanesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##