İsmail Saib Sencer/ Ayaklı Kütüphane

Reşit Sarıgül

Öz

Rangathan’ın beş ilkesinden biri olan “Kütüphane gelişen bir organizmadır” ilkesi özellikle değişen dünya ve gelişen teknolojiyle daha da anlam kazanmıştır. Artık mobil uygulamalara inen ve kütüphaneciliğin mekândan ayrı bir kimlik kazandığı günümüzde Zafer Bilgi’nin son Osmanlı hafız-ı kütübü İsmail Saib Sencer’in hayatını ve mesleğe katkılarını anlattığı biyografik bir eser olan bu kitap, geleneksel kütüphaneciliğin özellikle basılı kitabın sınırlı olduğu çağları hakkında ışık tutmaktadır.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.904808
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##