Türk Kütüphanecilik Tarihinde Hasan Fehmi Edhem Karatay ve Yayımlanmamış Bir Belge

Ayşe Buluş, Burak Delibaş

Öz

Bu çalışmada Türk kütüphanecilik tarihinde önemli bir yere sahip olan Hasan Fehmi Edhem Karatay’ın kütüphanecilikle olan ilişkisi kronolojik sırayla aktarılmış ve daha önce yayımlanmamış yeni bir belgenin tanıtılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Türk kütüphaneciliği; kütüphanecilik tarihi; kütüphanecilik eğitimi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.833461
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##