Hint Topraklarında Türk Kütüphaneciliğinin İzlerini Aramak: Kütüphanelerin Gelişiminde Babürlü Hükümdarlarının Rolleri (1526-1707)

Emre Yürük

Öz

Bu çalışmada, Türkler tarafından Hint Yarımadası’nda kurulan Babür İmparatorluğu’nda 1526-1707 yılları arasında hüküm süren padişahların kütüphanelere ve kütüphaneciliğe dair faaliyetleri incelenmiştir. Padişahların entelektüel yapılarına değinilerek kütüphanelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde ne tür katkıları olduğu ele alınmıştır. Bu dönemde eski eserlerin tercüme edilmesiyle kütüphanelerin zenginleşmesi, nakkaşlıkla birlikte kitaplarda görselliğin artması, ciltçilik sayesinde kitapların uzun süre korunması gibi kütüphanecilikle ilintili faaliyetlerin ön planda tutulduğu görülmüştür. Ayrıca fethedilen yerlerdeki kütüphanelerin merkeze taşınmasıyla saray kütüphanesinin geliştirildiği dikkat çekmektedir. Babür Şah ve Hümayun ile temelleri atılan, Ekber Şah ile sistemleştirilen, Cihangir, Şah Cihan ve Evrengzib ile geliştirilen saray kütüphanesinin, döneminin eşsiz zenginliğe bir sahip kütüphanesi olduğu da ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kütüphane; kütüphanecilik; Babür İmparatorluğu; Hindistan.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.751027
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##