Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları

Semanur Öztemiz

Öz

Editörlüğünü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selma Koç Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Betül Pazarbaşı’nın yaptığı “Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları” isimli kitap, Hiperyayın tarafından 2018 yılında yayımlanmıştır. Kitapta dikkat çekilen küreselleşme olgusu daha çok kültür ve iletişim odağında incelenmektedir. Dijital kültürün toplumsal süreçlerde yarattığı fırsatlar ya da meydan okumaların ekonomiden siyasete, sanattan sosyal yaşama kadar pek çok unsuru etkilediği, kitabın sıklıkla vurguladığı bilgiler arasındadır.

Anahtar Kelimeler


Kültür; kimlik.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##