Bilimsel İletişimde Çok Dilliliğe İlişkin Helsinki Girişimi

Çev.: Zehra Taşkın

Öz

Ulusal dillerde bilimsel iletişim altyapısı kırılgandır ve bu dillerde bilimsel üretim desteklenmelidir. Helsinki Girişimi aracılığı ile tüm dillerde bilimsel üretimi desteklemek amaç edinilmiş ve liderler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, fon sağlayıcılar, kütüphaneler ve araştırmacılar için bir takım öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Helsinki Girişimi; çok dillilik; bilimsel iletişim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##