Kurumsal Akademik Arşivlerde Farkındalık Oluşturma Çalışmaları: İSTE Kurumsal Akademik Arşivi Örneği

Müslüm Yurtseven

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de kurumsal akademik arşivlerde kullanılan DSpace yazılımında bazı özelleştirmelerinin gerekliliği ve DSpace’e bazı modüllerin eklenmesi üstüne öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kurumsal Akademik Arşivi sistemi uygulamaları üzerinde durulmuş ve örneklerle durum tespitleri yapılmıştır. DSpace’in daha ergonomik yapıya kavuşturulmasının açık erişim çalışmalarına doğrudan olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Açık erişim; kurumsal akademik arşivler; İSTE Kurumsal Akademik Arşivi; DSpace; açık kaynak kodlu yazılımlar.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##