Türk Kütüphaneciliği ve Bilimsel İletişimde Yeni Kazanımlar

TK Editörler Kurulu

Öz

Yeni başlayan her günle, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimin ve sizlerle paylaşımlarımızın etkisiyle bilgi yüzeyimizi geliştiriyor, derinleştiriyor, kısaca yenileniyoruz. Bu serüvende, zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran, 7/24 etkileşime olanak veren, sürdürülebilir bilgi paylaşımını destekleyen sistemlerle bilgi paylaşım yollarımızı genişletmek istiyoruz. Türk Kütüphaneciliği dergisi, bilgi ve belge yönetimi alanında üretilmiş/üretilen bilgiyi zamanımızın ötesine taşıyabilmek, yeni bilgilerin üretilebilmesine gerekli katkıyı sağlayabilmek için tüm paydaşlarıyla sürekli ve düzenli bir iletişim ortamı ve işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Bu ortak enerjiyle birlikte büyüyen ve gelişen dergimiz, alanımızdaki bilgi birikiminin ve uygulamasının bir yansısı olmaktadır. Geçmişten geleceğe, yayımlanan her sayı, yeni başlangıçlara uzanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Bilimsel iletişim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##