İslâm’da Resim Yasağı ve Sonuçları

Aytaç Kayadevir

Öz

“İslam’da Resim Yasağı ve Sonuçları”, ilkin 1971’de Almanca, 1973’te de Türkçe olarak yayımlanmış bir kitap. Aradan geçen onca seneye rağmen yeniden basılmış olması dikkate değer. Bunu da, kitabın İslâm sanatının resim konusuna yaklaşımını ele alan ilk çalışmalardan olması ve dahası, günümüzde bile konunun yansımalarının yalnızca sanatta değil, başka mecralarda da yer yer görülebilmesinde aramak lazım. Bunun dışında, yazarın konusunu olabildiğince nesnel bir yaklaşımla ele almaya çalışması da, kitabın yeniden basılmasında etkili olmuş olsa gerek.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##