Kütüphane ve Bir Kamucu Akademisyen: Ankara’da Milli Kütüphane Günlerim

Tekin Avaner

Öz

Kentsel mekânlar kentsel hafızanın en değerli varlıklarındandır. Başkent Ankara bir taşra kasabasından doğmuştur. Taşra kasabasından gelen biri için değerlendirmeye elverişlidir. Kültürel şokla birlikte yaşanan gelişmeler hafızanın birikimlerini oluşturur. Göç, eğitim amacıyla da olsa birey yeni gördüklerini karşılaştırmadan duramaz. Okul, ilçe ve il kütüphanelerinden sonra karşılaşılan Milli Kütüphane heyecan vericidir. Bu yazı kamucu bir akademisyenin okuyucu olarak çeyrek asırlık kütüphane hizmetlerinden yararlandığı Milli Kütüphane anılarının derlenmesinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Milli Kütüphane; kamu yönetimi; kamu personeli; kütüphane hizmetleri; okuyucu; Türkiye.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.36
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##