Liderlik Yansımaları: Bilgi Yönetimi için Liderlik Becerileri

Çev.: Vedat Gültekin, Çev.: Yasin Şeşen

Öz

Bilgi yönetimi, bir kurumda bilgi ve karar vermeyi sağlayan bir süreçtir. Bilgi yönetimi, sadece verilere dayanan karar vermeyi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda bilinçli uygulamalar ve süreçler için de personel arasındaki iletişimi güçlendirir. Bir kurumdaki sosyal bağlantılar, resmi yapıyı kolaylaştırır ve personeli karar verme konusunda bilgilendirmek amacıyla uzmanlık, iç görü ve geçmiş deneyimleri paylaşmaya teşvik eder. Bu ölçüde etkileşimli bir organizasyon, bilgi yönetimi uygulamalarını destekleyen ve teşvik eden bir liderlik anlayışını gerektirir. Başarılı bir bilgi yönetimi organizasyonu, süreçlere katkıda bulunan etkileşimleri teşvik etmek için, belirli liderlik özelliklerine bağlıdır. Bir dizi özellik ve model, liderlere bir bilgi yönetimi kütüphanesinde nasıl liderlik yapılacağına dair anlayış sunacaktır.

Anahtar Kelimeler


Yönetim; iletişim; liderlik.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##