Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde Eğitim ve Okul Kütüphanelerinin Organizasyonu Üzerine Bir İnceleme

Cengiz Aslan

Öz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri (Z Kütüphane) düzenlemesi, toplam kalite yönetimi perspektifinde olmak üzere kurumsallaşma ve denetim, hedefler ve verimlilik açısından analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Z kütüphaneler; zenginleştirilmiş kütüphaneler; okul kütüphaneleri: toplam kalite yönetimi; Milli Eğitim Bakanlığı; Türkiye.

Referanslar

Bilim ve aklın aydınlığında eğitim. Bilim ve aklın aydığında eğitim dergisi internet sayfası. Erişim adresi: http://baae.meb.gov.tr/index.php/joomlaorg/viewcategory/16

Çetin, K. (2002). Toplam kalite yönetimi felsefesi ve temel unsurları. Milli Eğitim Dergisi, Yaz-Güz,155-156. Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-

/kcetin.htm

Öksüzler, Ş. (2014). 21. Yüzyılın eğitim programları. Bilimin ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Bahar, 14(168),22-25. Erişim adresi: http://baae.meb.gov.tr/index.php/joomlaorg/viewcategory/16-2014-yili

Zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z-kütüphane) etki analizi araştırması raporu. (2015). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.13
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##