Açık Erişim ve Yayıncılık Değerlendirme Kriterleri

Burcu Balaban, Sönmez Çelik, Gültekin Gürdal, İlkay Holt

Öz

Bu makale DOAJ’ın tarihsel gelişimi ve bugünkü durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktadır. Makalede DOAJ tarihine kısaca değinildikten sonra DOAJ’ın açık erişim, fikri mülkiyet hakları ve kuşku uyandıran yayıncılarla ilgili politikaları detaylı biçimde anlatılmaktadır. Makalenin büyük bir kısmını, DOAJ’ın açık erişim dergi değerlendirme sürecinde yeni belirlenen değerlendirme kriterlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin açıklamalar ve DOAJ Seal’ı nitelendirmek için seçilen yedi yeni değerlendirme kriterinin arkasında yatan gerekçeler oluşturmaktadır. Son bölüm, DOAJ’ın yakında akademisyen ve yayıncılara sunacağı veri tabanı arama ve üst veri yükleme ile ilgili genişletilmiş seçeneklere ayrılmıştır. Sonuç, daha güçlü bir platform ve daha istikrarlı bir veri tabanı sunan, yükleme ve üst verinin derlenebilmesi için gelişmiş hizmetlere izin veren yenilenmiş bir DOAJ’dır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi bilim; iletişim ağları; veri tabanları; insan-bilgisayar-etkileşimi; üst veri; açık erişim yayıncılık; BOAI tanımlamaları; kuşku uyandıran yayıncılar; DOAJ kriterleri; DOAJ SEAL; lisanslama ve telif hakkı; DOAJ API; creative commons

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##