Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi

Coşkun Polat

Öz

Masal, çocuk ya da yetişkin her bireyin yaşamının belli evrelerinde var olan, hayal dünyasına yön veren, bulunduğu durum ve ortamdan başka yerlere götürerek mutluluk, iyilik, dürüstlük, cesaret, başarı gibi elde edilmesi zor duygu ve davranışları düşünsel olarak yaşamasına katkı sağlayan halk edebiyatı ürünüdür. Kültür tarihinde yazılı anlatıma göre çok daha eski bir geçmişe sahip olan masalların bilgi birikimi ile duygu ve düşüncelerin her yaş ve kültür düzeyinin anlayacağı biçimde aktarımında önemli bir yeri vardır. Yazılı kültür ile birlikte de varlığını ve etkinliğini koruyan masallar, yazılı kültürün altyapısını oluşturma özelliği yanında, sözlü ve yazılı olarak tüm kültürlerin ortak edebi eserleri olarak günümüzde de varlığını ve etkinliğini devam ettirmektedir. Bu yönleriyle, bilgi kaynağı açısından da tüm bilgi merkezi türleri dermelerinin vazgeçilmez ortak unsuru niteliğindedirler.

Anahtar Kelimeler


Kitap; kütüphane; masal

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##