İnternette gösteri ve gözetim: eleştirel bir okuma

Güler Demir

Öz

İnternet, yeni medya, sosyal medya ve ilişkili tüm yeni teknolojiler, ortaya çıktıkları andan bu yana genellikle coşku ve heyecanla karşılanmış; hem bilim çevrelerinde hem de gündelik yaşamda daha çok sundukları olanak ve kolaylıklar ile anılmış ve anılmaktadırlar. Modernite’nin göstergeleri sayılan bu yenilikler, onlara karşı direnen ya da uzak duranları ise çağdışı olmakla sınıflandırmıştır. İnternet ve ilişkili teknolojilerin, zaman, mekân ve biçime ilişkin sınırlılıkları ortadan kaldırdığı, hız ve kolaylığı getirdiği, etkileşim ve paylaşımı yayarak, yerel olanla küresel olanı birleştiren bir ortak platform geliştirdikleri doğrudur. Söz konusu platform, kütüphane, bilgi ve belge merkezlerine de yeni ufuklar açmıştır

Anahtar Kelimeler


İnternet; yeni medya; sosyal medya

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##