Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İdari Personel Gelişim Programı Bağlamında ODTÜ Kütüphanesi Engelli Kullanıcı Hizmetlerinin İncelenmesi

Gökçe Karadeniz

Öz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde İdari Personel Gelişim Programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı sonucunda, ODTÜ Kütüphanesi Engelli Kullanıcı Hizmetleri’nin incelendiği bir bitirme projesi hazırlanmıştır. Projede ODTÜ Kütüphanesi bünyesinde engelli kullanıcılar için ayrı bir birim kurulması önerilmiştir

Anahtar Kelimeler


Engelli kullanıcılar; kütüphane hizmetleri; üniversite kütüphaneleri; hizmet içi eğitim; İdari Personel Gelişim Programı; İGEP; ODTÜ

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##