Ulusal Yayın Kongreleri

Halil Kıpçak, Fatma Davulcu

Öz

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ulusal yayın kongreleri devlet tarafından desteklenmiştir. Ulusal yayın kongrelerinin ilki; Birinci Türk Neşriyat Kongresi 1-5 Mayıs 1939’da, Beşinci Ulusal Yayın Kongresi 4-5 Aralık 2009 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. Yayın kongreleri; yayıncıyı, yazarı ve okuyucuyu bir araya getirmek ve toplumun bilgi gereksinimlerini karşılamak, yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Devlet, gelişen yeni yayıncılığa uyumlu şekilde yayıncı, kütüphane ve okuyucu gereksinimlerini karşılamak için gerekli ilke ve yöntemlerin belirlenmesi amacıyla kongre çalışmaları yapmıştır. Böylece devlet ekonomik ve toplumsal gelişmede önemli bir yer teşkil eden yayıncılığın gelişmesini amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi; kütüphane; yayıncılık; toplum; ulusal yayın kongreleri; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##