Coğrafyacıların Bilgi Davranışları ve Coğrafi Bilgi Merkezleri Tasarımına İlişkin Gereksinimler

Safa Burak Gürleyen

Öz

Bu çalışmada, bir coğrafi bilgi merkezi tasarlanmasında coğrafi/ konumsal verileri en fazla kullanan coğrafyacıların bilgi gereksinimlerini, bilgi davranışlarını, karşılaştıkları zorlukları tanımlamak ve gelecek araştırmalara dayanak oluşturmak amaçlanmaktadır. Nitel yöntem kullanılarak yürütülen araştırmada, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Coğrafya Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarına yarı yapılandırılmış sorular yöneltilerek görüşme yapılmış, elde edilen veriler kodlanıp kategorilendirilerek analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda coğrafyacıların gereksinim duydukları bilgiye, özellikle büyük hacimlerdeki ham veriye ulaşmak amacıyla coğrafi bilgi merkezlerine ihtiyaçları olduğu, kamu kurumları arasında veri paylaşımında çok büyük zorluklar yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma, Türkiye’de coğrafi bilgi merkezlerinin oluşturulmasında da önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler


Coğrafi bilgi merkezleri; coğrafi bilgi; coğrafyacıların bilgi gereksinimleri; bilgi davranışları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##