Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm: Türkiye’de Durum

Erdinç Alaca, Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanım durumunun saptanması ve buna bağlı olarak Türkiye’de toplumsal yapının bilgi toplumuna dönüşümü kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerekliliğine ve önemine ilişkin yaklaşımların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bilgi teknolojileri kullanım istatistiklerinin değerlendirildiği çalışmada bilgi toplumuna dönüşümün ulusal ve uluslararası düzeyde önemine değinilmiştir. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek adına bilgi toplumuna dönüşüm süreci ve bu süreç kapsamında ulusal düzeyde oluşturulması gerekli görülen bilgi politikası çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Bilgi ve iletişim teknolojileri; Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri; bilgi politikası; hane halkı araştırmaları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##