Bilimsel Yayında Yazarlık Hakları ve Problemler

Osman İnci, Fundagül İnce

Öz

Yazarlık bilim ve kariyerin anahtarı olup bilim insanına saygınlık ve kredi kazandırırken aynı zamanda sorumluluk da yükler. Bilimsel yayınlarda etik yanıltmalar hem bilime zarar verir hem de kamuoyu desteğini zayıflatır. Araştırma sonuçları araştırmayı yapanların tümünün isimleri ile yayınlanır. Değişik bilim alanlarında farklılıklar göstermekle birlikte genel kural, çalışma ve yayına önemli katkı sağlayanların yazar olarak gösterilmesidir. Bir çalışmaya sadece yazılım aşamasında katkı verme, fon sağlama, dil denetimi, teknik düzeltme ve yönetimsel destek yazarlık hakkı sağlamaz. Yazar listesinin neresinde yer alırsa alsın tüm yazarlar yayının sonuçlarından sorumludur. Ancak oldukça açık biçimde belirtilen yönlendirici ilkelere rağmen, bilimsel bir yayında yazarlık hakkı olmayanların isimlerinin yazar olarak gösterilmesi, hakkı olanların yazarlar listesine alınmaması, yazar sıralamasının uygun olmayan şekilde ve gerekçesiz değiştirilmesi azımsanmayacak kadar sık görülmektedir. Planlama aşamasında, makale yazımına hatta araştırmaya başlamadan önce yazarlar listesi ve sıralaması belirlenip imza altına alınması sorunları çözebilir.

Anahtar Kelimeler


Yazarlık etiği, yayın etiği, haksız yazarlık, yazar hakları, yazar sorumluluğu

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##