Türkiye ve Dünyadaki Ziraat Fakültelerinin Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yıllarının Bibliyometrik Analizi

Can Besimoğlu

Öz

Bu araştırmada 1996-2011 yılları arası tarımsal bilgi yapısı ve gelişmekte olan eğilimler sosyal ağ analizi ile görselleştirilmiş ve Türkiye ve yurt dışı tarımsal araştırma kurumlarının araştırmaları arasında benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir. Ayrıca çeşitli kurum, kurul ve akademisyenlerin belirlediği araştırma politikaları konularının yürütülen araştırmalara etkisinin olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. WoS’da yer alan Türkiye adresli yayınların konuları tarımsal araştırma politikaları ile karşılaştırıldığında, belirli bazı öncelikli alanlarda yayın sayısı artmıştır. Özellikle araştırma politikalarında yer alan doğal kaynaklardan su kaynakları (%2-3 artış), biyoteknoloji (%4 artış), çevre bilimleri (%4 artış) konularında yayın sayısı zamanla artımıştır. Yurt dışı ziraat fakültelerinde biyokimya, moleküler biyoloji, genetik ve kalıtım, mikrobiyoloji ve hücre biyolojisi konularında önemli oranlarda yayın bulunmaktayken, Türkiye’deki kurumların bu konularda yayın oranları daha düşüktür. Konu kategorisine göre Türkiye’deki ziraat fakülteleri yayınlarında tarım, bitki, gıda bilimi ve teknolojisi konuları düşüş gösterirken; kimya, çevre bilimleri, biyokimya, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji konularındaki yayın sayısı artmaktadır. Bu da tarım disiplininde daha özel ve disiplinlerarası araştırmalarla farklı konularda çalışmaların yapılmaya başlandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Tarımsal araştırmalar; bibliyometri; enformetri; sosyal ağ analizi; tarımsal araştırma politikaları; anahtar sözcük ortak-görülme; tarımsal araştırma eğilimleri

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##